Tikken in radio Volvo

Soms sluit je een autoradio aan in je Volvo en hoor je het geluid van de motor (of een ander geluid) terug via de speakers van de radio. Dit heeft meestal een aantal bekende oorzaken.

 

Tikken in radio Volvo herkennen en verhelpen

 

In de praktijk de volgende storingsbronnen voor in de Volvo:

 

1. de dynamo;
2 de bougies en kabels;
3 de verdelerkap;
4 de boordcomputer/ECU;
5 aardlus.

 

Om te beginnen altijd de radio / versterker direct aan de + accupool aansluiten (als dit mogelijk is), met een standaard ontstoorsetje.

 

1. Dynamo storing : een gierende fluittoon door je radio / versterker heen die varieert in toonhoogte met het toerental van de motor.
Oplossing: condensator over de dynamo wikkelingen naar aarde. 10nF to 100nF moet voldoen.

 

2. Bougies + kabels: meestal een tikkend geluid in je radio / versterker dat varieert met het toerental van de motor, frequentie meestal 1/4 van het motortoerental, alleen in de ontstekingsslag.
Oplossing: speciale bougiekabels en afschermkappen voor de bougies. Ontstoorfilters, deze draai je in de bougiekabel en bestaat uit een R/L/C combinatie.

 

3. Verdelerkap: deze kan net zo storen als de bougiekabels. Ook hier goede kabel gebruiken naar de bobine, eventueel hier ook een ontstoorfilter tussen zetten.

 

4. De eventuele boordcomputer / ECU: storing komt nagenoeg niet voor. Anders C’s over de injectors.

 

5. Aardlus: soms vergeet men de aarde aan de radio / versterker. De aarde loopt dan via de antenneaansluiting waardoor een aardlus ontstaat. Direct de radio / versterker aarden aan de – accupool lost dit (meestal) op.

 

  • Facebook
  • Twitter
  • Flickr