Uw klassieke Volvo Amazon op LPG

 

In dit verhaal willen wij u duidelijk maken hoe de werking is van, wat de nadelen en voordelen zijn en wat de aandachtspunten en wetenswaardigheden zijn over het rijden op LPG met uw VOLVO.
Hieronder volgt een kort verslag. LPG staat voor Liquified Petroleum Gas. Het is een mengsel van hoofdzakelijk twee gassen: butaan en propaan. Beide gassen hebben bepaalde eigenschappen, onder meer qua verdampingstemperatuur. ‘s Winters wordt er meer propaan toegevoegd omdat propaan bij een lagere temperatuur verdampt dan butaan. Een bijkomstigheid van een groter deel butaan in de zomer is dat je bij een zelfde rijstijl meer kilometers uit een tank kunt halen (het nadeel van propaan is: minder kilometers).
In het kort is de werking als volgt: LPG komt de tank in middels de vul-aansluiting ergens aan de buitenzijde van de auto. Zowel aan de tankzijde als aan de vul-aansluiting zit een eenrichtingsklep, die voorkomt dat er LPG kan ontsnappen. In de tank zit een overdrukventiel dat bij een bepaalde (hoge) druk gas laat ontsnappen via de buiten-ontluchting. Deze klep gaat dicht als de druk acceptabel is. Door een goed overdrukventiel kan de druk in de tank nooit te hoog worden en omdat er geen zuurstof in de tank is kan deze niet exploderen. Ook zit er in de tank het zogenaamd 80 % vul-mechanisme dat de vul-slang afsluit als het gewenste niveau bereikt is.
De derde klep op de tank is de elektronische-afnamekraan van de LPG naar de verdamper. Deze laat LPG door als de auto op contact gezet wordt. Doordat er tijdens het verdampingsproces warmte wordt onttrokken aan de verdamper wordt er koelvloeistof doorgevoerd (hiermee wordt voorkomen dat de verdamper gaat bevriezen). Ook wordt de stationaire instelling en hoeveelheid LPG geregeld met de verdamper. Vanuit de verdamper wordt het gas naar de carburateur geleid. In de carburateur wordt (net als bij benzine) lucht bijgemengd, zodat de brandstof zijn werk kan doen.

 

 

Nadelen

 

 

• De tank neemt altijd ruimte in beslag.
• Inslaan van de regelaarnaald van de carburateur is bijna niet te voorkomen. Deze is deels vrij te houden door er vacuüm op te zetten of vast te zetten met een kabel (of de regelaarnaald verwijderen tijdens het rijden op LPG!).
• LPG is bij eventuele lekkages niet zichtbaar (ofschoon lekkages nagenoeg uitgesloten zijn maar door toevoegingen van aromaten wel te ruiken).

 

 

Voordelen

 

 

• LPG is een schone brandstof: de motor en de olie blijven schoner.
• Aangezien de verbranding van het gasmengsel langzamer verloopt dan bij benzine wordt de motor warmer maar is minder aan slijtage onderhevig dan bij benzine.
• Alhoewel de LPG-prijzen flink gestegen zijn ten gevolge van de strenge winter is het rijden op LPG voor de belastingvrije Volvo’s interessant.
• LPG is beter voor het milieu dan benzine.

 

Aandachtspunten en wetenswaardigheden

• Zorg voor een optimaal functioneren van de ontsteking.
• Als de afgesloten benzineklep toch iets benzine doorlaat, geeft dit een onregelmatig, stationair toerental.
• Een te arm of te rijk mengsel is niet herkenbaar aan uitlaat en bougies.
• Een te arm mengsel geeft een hogere verbrandingstemperatuur. Het beïnvloedt het vermogen en de temperatuur nadelig. Bij een te arm mengsel in combinatie met een te laat ontstekingstijdstip kan ‘backfire’ optreden (ontstekingstijdstip mag 2 graden vervroegd worden.) Een te rijk mengsel geeft (als enige) nadeel een onnodig hoog brandstofverbruik.
• Bij lang doorstarten onttrek je warmte van de verdamper wat een te rijk mengsel kan veroorzaken.
• Bij het rijden in de winter kan de verdamper bevriezen bij lang doorstarten (dit maakt starten nog moeilijker).
• Helaas kan er een percentage zwavelzuur in LPG aanwezig zijn.. De ‘drap’ (olieachtige toestand) in de verdamper neemt zwavel op. Bij een teveel van deze drap wordt de levensduur van de verdamper verkort. Dit kan verholpen worden door een plug te verwijderen (om de 50.000 km is voldoende).
• Na vele kilometers kunnen rubbers in de verdamper harder worden. Hierdoor zal een goede instelling niet meer mogelijk zijn (verdamper is te reviseren).
• Regelmatig controleren van de klepspeling ter voorkoming van inbranden is aan te bevelen (klepspeling hoeft niet ruimer te zijn dan bij benzine instelling). Het inslaan van klepzittingen (verkleinen van klepspeling) ontstaat door het ontbreken van lood in de brandstof en het langer bloot stellen aan de hogere uitlaatgastemperatuur. De verbrandingstemperatuur is nagenoeg gelijk aan benzine. Eventuele zachte klepzittingen zullen na een aantal kilometers vervangen dienen te worden door harde klepzittingen (aantal kilometers kan best de 50.000 grens overschrijden).
• Bij hoge toerentallen (groter dan 4000) wordt de kans op inslag van de klepzittingen groter (een combi maakt bij dezelfde snelheid meer toeren dan de sedan door de andere overbrengingsverhouding).
• Zogenaamd ontluchten van de LPG-tank is een fabel (er kan geen lucht in komen).
• Voor het starten een korte gasstoot (chokeknop) geven is voldoende voor een goede stationaire start (van het gaspedaal afblijven!). De verdamper en slangen worden nu goed gevuld.
• Kwalitatief zijn alle merken LPG nagenoeg gelijk. Een merkbaar verschil kan zijn dat de verhouding butaan en propaan niet overal gelijk is.
• Na zes weken veroudert benzine, het gevolg is dat de slangen en membramen aangetast kunnen worden. Zorg dus dat je bij normaal op LPG rijden geen volle benzinetank hebt.
• Bij gereviseerde motoren dient duizend km op benzine gereden te worden omdat de lagere verbrandingsdruk bij LPG het inlopen van zuigers en zuigerveren belemmert. Eventueel olieverbruik zal met inrijden op benzine eerder verleden tijd zijn.
• Het is aan te raden om op iedere LPG-tank een klein aantal kilometers op benzine te rijden. Dit om te voorkomen dat de vlotternaald te veel inslaat. Zo worden eventuele problemen niet ‘s nachts zichtbaar als je onverhoopt zonder LPG komt te zitten.
• Rijd voordat je op vakantie gaat, waar geen of onvoldoende LPG verkrijgbaar is, een redelijke afstand op benzine. Het kan zijn dat de vlotter lekt en hierdoor volloopt.
• Als de auto bijvoorbeeld een winterperiode niet gebruikt wordt, heeft dit geen nadeel voor de rubbers van de verdampen. Immers: door de aanwezige koelvloeistof zal uitdroging niet voor komen.
• Voor de combi’s zijn er twee mogelijkheden om de LPG-tank zo netjes mogelijk weg te werken met behoud van de ruimte.
• Op de bestaande benzinetank kan een dubbele gastank worden geplaatst. Deze heeft een kleine verhoging van de vloer tot gevolg. De tweede mogelijkheid is om de benzinetank te vervangen door een LPG-tank en een kleinere benzinetank.
• Voor de klassieke Volvo’s zijn in principe alle (conventionele) merken verdampers geschikt

 

Call Now Button